Si športovec alebo tréner?

Odhaľ inovatívne prístupy k funkčnej diagnostike v športe!

Kvalitnou diagnostikou vieme identifikovať limitácie a následne optimalizovať zaťaženie so zameraním na zvyšovanie športového výkonu a redukciu rizika zranení.
Diagnostika je preto nevyhnutnou súčasťou kondičnej prípravy profesionálnych športovcov.
V našom ponímaní ide o súbor motorických testov určených na posudzovanie úrovne fyzickej pripravenosti športovcov vykonávať konkrétnu športovú špecializáciu.

diagnostika sportovcov optimalizacia kondicnej pripravy

Si športovec alebo tréner?

Odhaľ inovatívne prístupy k funkčnej diagnostike v športe!

Kvalitnou diagnostikou vieme identifikovať limitácie a následne optimalizovať zaťaženie so zameraním na zvyšovanie športového výkonu a redukciu rizika zranení.
Diagnostika je preto nevyhnutnou súčasťou kondičnej prípravy profesionálnych športovcov.
V našom ponímaní ide o súbor motorických testov určených na posudzovanie úrovne fyzickej pripravenosti športovcov vykonávať konkrétnu športovú špecializáciu.

diagnostika sportovcov optimalizacia kondicnej pripravy

Služby

Ponúkame komplexné služby v niekoľkých úrovniach. Základom je profesionálna diagnostika s vyhodnotením výsledkov, na ktorú je možné nadviazať konzultačnou činnosťou a cieleným kondičným tréningom.

Služby prispôsobujeme športovej špecializácii a vašim požiadavkám.

diagnostika sportovcov terenne testy optojump a dvojlucove fotobunky

1. Testovanie

Diagnostika kondičných schopností a funkčnosti pohybového aparátu

2. Hodnotenie

Prehľad o fyzickej výkonnosti a stave pohybového aparátu

3. Konzultácie

Odporúčania pre optimalizáciu tréningového procesu

4. Tréning

Tréning zameraný na odstraňovanie zistených limitácií

Benefity

Naším hlavným cieľom je približovať podmienky testovania v čo najväčšej miere súťažnému zaťaženiu. Uprednostňujeme preto terénne testy zahŕňajúce špecifické pohyby športovcov pred laboratórnymi testami v umelom prostredí, ktoré sú navyše časovo aj finančne náročnejšie. Zabezpečujeme tak jednoduchosť a maximálnu efektivitu testovania.

Prirodzené prostredie testovania

Testujeme priamo na športoviskách a používame testy reflektujúce súťažné zaťaženie

Spoľahlivosť a presnosť meraní

Pracujeme s profesionálnymi testovacími zariadeniami značky Microgate

Špecifickosť

Testy prispôsobujeme športovej špecializácii

Vedecké pozadie

Opierame sa o vlastný výskum a najnovšie štúdie z oblasti diagnostiky a kondičnej prípravy

Juraj Pecho

Juraj Pecho

Zakladateľom projektu a garantom profesionálnej tímovej spolupráce pri poskytovaní služieb v súlade so špecifickými potrebami športovcov je Mgr. Juraj Pecho, PhD., špecialista v oblasti diagnostiky a kondičnej prípravy športovcov.

Doktorandské štúdium ukončil na Katedre biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v odbore športová kinantropológia pod vedením prof. Eriky Zemkovej. Už počas štúdia sa zaoberal testovaním športovcov. V dizertačnej práci sa zameral na určenie limitujúcich faktorov výkonu v „Yo-Yo intermittent recovery“ teste pre športovcov. Aktívne sa venuje aj vedeckej činnosti, je autorom viacerých zahraničných publikácií v oblasti diagnostiky, rehabilitácie a kondičnej prípravy. Absolvoval množstvo zahraničných kurzov a konferencií zameraných na diagnostiku, tréning a fyzioterapiu.

Ako hráč vo futbalovom klube FC Artmedia Petržalka nadobudol trinásťročné skúsenosti, ktoré v súčasnosti využíva pri spolupráci so športovcami.

Kurzy a konferencie

EXOS Presents: Tactical Training Systems – online (EXOS)
EXOS Presents: Physical Therapy and Sports Medicine Framework – online (EXOS)
Physical Conditioning of Athletes 2020, 18th International Scientific Conference (UKTH)
Physical Conditioning in Football, International Conference (UKTH)

Terapia spúšťacích bodov (Fyzioterapie Ostrava – Daniel Pejčoch)
NeuroKinetic Therapy Level 1 (NeuroKinetic Therapy – Simon Jones)
McGill Method Level 3 – High Performance Training: Progressing backs from pain to performance (BackFitPro – Stuart McGill)
McGill Method Level 2 – Assessment: Converging on a precise diagnosis (BackFitPro – Stuart McGill)
Football Medicine Outcomes, XXVII Isokinetic Medical Group Conference (Isokinetic Medical Group, FIFA)
EXOS Education: The Science and Application of Whole Body Vibration – online (EXOS)

EXOS Speed Performance Workshop (EXOS – Eric Dannenberg)
EXOS Strength and Power Workshop (EXOS – Eric Dannenberg)
EXOS Performance Specialist – online (EXOS)
EXOS Fitness Specialist – online (EXOS)
First Principles of Movement Part A (First Principles of Movement – Craig Liebenson)
Football Medicine Outcomes, XXVII Isokinetic Medical Group Conference (Isokinetic Medical Group, FIFA)

EXOS Presents: Using Data to Drive Results in Energy Systems Development – online (EXOS)
Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (Kinesio University – Michal Peroutka)
Vitality Flossing (ARTZT Institute – Beatrix Baumgartner)
McGill Method Level 1 – Foundation for the pain-free back (BackFitPro – Stuart McGill)
Physical Conditioning of Athletes 2017, 15th International Scientific Conference (UKTH, NSCA)

DNS športový kurz 2 (Rehabilitation Prague School – Michal Truc)
Functional Movement Screen Level 2 (Functional Movement Systems – Peter Lakatos)
ComplexCore+ Level 3 – Upper Extremities and Core – Mobilization and Stabilization (ComplexCore+ – Roman Jahoda)
ComplexCore+ Level 2 – Lower Extremities and Core – Mobilization and Stabilization (ComplexCore+ – Roman Jahoda)
DNS športový kurz 1 (Rehabilitation Prague School – Júlia Demeková)
Y Balance Test Online Course – online (Functional Movement Systems)

Chrbtica – čo pomáha, čo ubližuje a prečo (3D Fitness – Paul Bielak)

ComplexCore+ Level 1 – Core – Mobilization and Stabilization (ComplexCore+ – Roman Jahoda)
Kettlebell KB5 Minimum (KB5 – Jozef Vanko)
Functional Movement Screen Level 1 (Functional Movement Systems – Peter Lakatos)
Centralizácia, kľúčové informácie pre klinickú prax (Rehabko – Michaela Kotrbancová)
Roller / Ball mobility workshop (Core Training – Martin Snášel)
Funkčný tréning pleca po úrazoch (Rehabko – Michaela Kotrbancová, Peter Hulej, Michal Palkech)
Stabilizácia tela v pohybe (ComplexCore+ – Roman Jahoda)
Funkčná dynamická stabilizácia dolných a horných končatín (Rehaspring – Ingrid Palaščáková Špringrová)

Funkčný a kondičný tréning vo fyzioterapii & Varia (Rehaspring)
Statická fyzio diagnostika (Face Czech Academy – Lucie Suchá)
TRX STC L1 (Fitness Anywhere – Jakub Wurzel)
SM Systém 1 + 2 (Spiral Stabilization – Richard Smíšek)

BOSU CORE (Face Czech Academy – Daniel Müller)

Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície (IWF, SZV)
Stabilizácia trupu v tréningu a terapii (ComplexCore+ – Roman Jahoda)

Testovali sme

Kontaktujte nás

+421 918 376 624

info@diagnostikasportovcov.com

instagram.com/juraj.pecho

Bratislava, Slovensko
Kittsee, Rakúsko

jp sports diagnostika sportovocv

  +421 918 376 624

  info@diagnostikasportovcov.com

  instagram.com/juraj.pecho

  Bratislava, Slovensko
  Kittsee, Rakúsko

   jp sports diagnostika sportovocv