Testovanie

Zdiagnostikujeme vašu trénovanosť spoľahlivo, bezpečne a efektívne!

Používame dve kategórie testov. Výkonnostné testy, ktorými hodnotíme kondičné schopnosti ovplyvňujúce športový výkon a testy pohybového aparátu, ktorými hodnotíme faktory spojené s rizikom zranení. Merania dopĺňame o video analýzu pre hodnotenie techniky a kinematiky pohybu.

diagnostika sportovcov

Silové schopnosti

Na testovanie silových schopností používame vertikálne výskoky. Hodnotíme štartovú, výbušnú a reaktívnu silu, ako aj schopnosť využívať elastickú energiu. Efektívne tak identifikujeme potreby v oblasti rozvoja silových a rýchlostno-silových schopností.

Meriame zariadením OptoJump, pozostávajúcim z optických snímačov na báze fotobuniek. V porovnaní s často využívanými kontaktnými podložkami je spoľahlivejšie a presnejšie.

Rýchlostné schopnosti

Na diagnostiku rýchlostných schopností používame bežecké šprinty, ktorými hodnotíme štartovú, akceleračnú a maximálnu rýchlosť. Pre hodnotenie rýchlosti zmeny smeru pohybu používame testy s vopred plánovaným pohybom i so zmenou smeru pohybu na vizuálny podnet. Posudzujeme tak jednotlivé zložky agility a umožňujeme jej efektívny rozvoj.

Meriame dvojlúčovými fotobunkami, ktoré zabraňujú skresleniu časov preťatím fotobuniek končatinami a zabezpečujú tak maximálnu presnosť merania.

Vytrvalostné schopnosti

Na posudzovanie prevažne aeróbnych vytrvalostných schopností a zisťovanie maximálnej srdcovej frekvencie používame testy so stupňovaným behom. Ďalej používame aj testy opakovaných šprintov, ktorými hodnotíme prevažne anaeróbne vytrvalostné schopnosti. Efektívne tak identifikujeme potreby v oblasti rozvoja energetických systémov športovcov.

Pohybový aparát

V rámci diagnostiky pohybového aparátu vykonávame podrobnú anamnézu a testy, ktorými hodnotíme mobilitu, flexibilitu, stabilitu, asymetrie a rizikové faktory. Identifikujeme limitácie a umožňujeme tak vhodný výber mobilizačných a stabilizačných cvičení, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v redukcii rizika zranení.